Skip links
Myslíme na budoucnost

Myslíme na budoucnost

Máme být na co hrdí. Česká republika je zemí s bohatou kulturou i historií, která je součástí evropského kulturního dědictví. Jsme to právě my, kdo tvoří náš stát. Nesmíme se však zastavit. Naší povinností je jednou předat náš stát budoucím generacím v lepším stavu, než v jakém jsme jej převzali my. Jsme zemí s potenciálem ve vědě, výzkumu, průmyslu a především s talentovanými a kreativními lidmi. Myslíme na naši budoucnost. Program 4E představuje vizi České republiky jako státu, který je pevnou a sebevědomou součástí evropských struktur. Klade důraz na životní prostředí, ekonomickou prosperitu i svobodu jednotlivce.

Potkejme se
  • Markéta Pekarová Adamová
Program 4E

Program 4E

Ekonomika
Ekologie
Evropa
Euro

Rozvoj našeho státu musí jít ruku v ruce se zvyšováním kvality života každého jednotlivce i celé společnosti. Chceme, aby Česká republika patřila k evropským lídrům v těch nejdůležitějších oblastech. Není pravda, že to nejde. Nezapomeňme na to, že jsme devátou největší zemí Evropské unie a srdcem Evropy. Máme předpoklady být na vrcholu evropského i světového rozvoje.

Náš program 4E je vizí pro budoucnost České republiky.

  • Miloš Nový
Ekonomika

Ekonomika

Zdravá ekonomika
jako základ státu

Chceme, aby se Česká republika navrátila mezi nejvyspělejší státy světa. Zdravá ekonomika musí být založena na silném institucionálním prostředí vyznačujícím se kvalitními pravidly hry, jejich kontrolou a trestáním těch, kteří pravidla porušují. Dále na konkurenci zabraňující vzniku monopolů a oligopolů, na spravedlivém rozdělování vytvořeného bohatství a na dlouhodobě udržitelných veřejných financích.

Mezi hlavní cíle do následujících let patří zvýšení výkonnosti české ekonomiky prostřednictvím odstranění všech překážek, které stojí v cestě rozvoji podnikání. Tedy zjednodušení daňového a účetního systému, snížení byrokracie zatěžující podnikatele, zvýšení vymahatelnosti práva, dokončení moderní dopravní infrastruktury apod. Dále realizace důchodové reformy, restrukturalizace české ekonomiky směrem k produkci s vysokou přidanou hodnotou, digitalizace a zavedení eura.

  • Matěj Ondřej Havel
Ekologie

Ekologie

Udržitelnost je
naše odpovědnost

Chceme, aby Česká republika byla premiantem v ochraně životního prostředí. Nesmíme být černým pasažérem v boji za klima. Na osobu produkujeme více emisí než Indie, Čína nebo Velká Británie. Před tím už nelze strkat hlavu do písku. Je na čase postavit se udržitelnosti čelem.

Pracujeme na tom, aby obnovitelné a zelené zdroje energie už nikdo nepovažoval za “diktát z Bruselu”, ale za příležitost. Díky postupnému začleňování prvků zelené ekonomiky do běžného života se staneme nejen soběstačnějším státem, ale hlavně zachováváme planetu v dobrém stavu i pro další generace.

Naším cílem je investovat do obnovitelných zdrojů, zejména solárních a větrných elektráren. Budoucnost české energetiky je právě v mixu obnovitelných zdrojů a jaderné energie. Jednostranná sázka na fosilní paliva se ukázala jako chybná strategie.

  • Luděk Niedermayer
Euro

Euro

Euro do roku 2030

Chceme přijmout společnou evropskou měnu co nejdříve je to možné, nejpozději do roku 2030. V dnešní turbulentní době chceme snížit rizika, kterým naše ekonomika a firmy čelí a chránit úspory našich domácností. O tom, že euro je pro země, jako je ta naše, lepší volba, se můžeme přesvědčit v sousedním Slovensku. Slováci platí eurem už od roku 2009, přijali ho ve velmi složité době a byli na něj méně připraveni než naše země. Podle posledního průzkumu by dnes 9 z 10 z nich rozhodnutí vstoupit do eurozóny neměnilo. V TOP 09 pracujeme na tom, abychom i u nás vysvětlili, že EURO je pro Česko lepší volba. I u nás totiž lépe ochrání úspory, podpoří rozpočtovou stabilitu, a hlavně prospěje firmám a podnikání.

TOPce se podařilo do upraveného programového prohlášení vlády dostat navíc zcela zásadní úkol – prověřit rizika a přínosy vstupu naší země do kurzového režimu ERM2, ve kterém musí země usilující o euro dva roky úspěšně fungovat. Pokud uspějeme a naše země do ERM2 v dohledné době vstoupí, můžeme otevřít cestu k tomu, aby již příští vláda mohla o přijetí eura rozhodnout a vstoupit do eurozóny dokonce dříve než v roce 2030. Euro v ČR v roce 2028 je stále reálná možnost.

  • Marek Ženíšek
Evropa

Evropa

Patříme na západ

Chceme patřit do první diplomatické ligy, aby se na nás mohli naši nejbližší partneři v EU a NATO spolehnout. Putinovskému Rusku se musíme postavit společně.

Pracujeme na tom, abychom navázali na naše úspěšné předsednictví Rady EU. Budeme klást důraz na ochranu lidských práv, demokracie a prosazování našich hodnot a ekonomických zájmů ve světě. Za důležité považujeme přehodnotit vztahy s Čínou a dalšími autoritářskými režimy.

Chceme být silným a vedoucím hlasem Evropské unie. Česko nebude sedět v koutě. Společná Evropa bude soběstačná, hrdá, nezávislá a jednotná v rozmanitosti. A Česká republika musí být její sebevědomou součástí.

Těšíme se na vás

14 krajů, 14 debat

debata ve vašem kraji

Jezdíme za vámi do všech koutů Česka. Řeč bude o tom, jak TOP 09 myslí na budoucnost. Naší povinností je jednou předat náš stát budoucím generacím v lepším stavu, než v jakém jsme ho převzali my. Přijďte si poslechnout, jaký program jsme pro Českou republiku připravili a zapojte se do debaty o budoucnosti Česka.

21. září

TBA

Vysočina

TBA

Vystupují

Miloš Nový, Martina Ochodnická

23. listopadu

18:00

Jihomoravský kraj

Art Cafe Prostor
Kounicova 7, Brno

Vystupují

Miloš Nový, Matěj Ondřej Havel, Vlastimil Válek, Marek Sovka

7. prosince

TBA

Královéhradecký kraj

TBA

Vystupují

Miloš Nový, Matěj Ondřej Havel, Jan Grulich, Lukáš Řádek

8. prosince

TBA

Pardubický kraj

TBA

Vystupují

Miloš Nový, Matěj Ondřej Havel, Pavel Svoboda

Proběhlé debaty

16. března

od 18:00 hod

Plzeň

Kulturní centrum Papírna
Zahradní 173/2, Plzeň

Vystupují

Markéta Pekarová Adamová, Matěj Ondřej Havel, Miloš Nový, Marek Ženíšek

27. dubna

od 18:00 hod

Olomouc

Morgan's Restaurant
Mlýnská 952, 779 00 Olomouc

Vystupují

Markéta Pekarová Adamová, Matěj Ondřej Havel, Miloš Nový

8. června

od 18:00 hod

Karlovy Vary

BECHERPLATZ Karlovy Vary

Vystupují

Lukáš Otys

2. listopadu

TBA

Liberecký kraj

TBA

Vystupují

Miloš Nový, Matěj Ondřej Havel

19. října

TBA

Středočeský kraj

TBA

Vystupují

Miloš Nový, Jan Jakob, Helena Langšádlová, Jiří Slavík, Tomáš Czernin, Švenda

22. září

TBA

Zlínský kraj

TBA

Vystupují

Miloš Nový, Jiří Pospíšil, Martina Ochodnická

6. října

TBA

Jihočeský kraj

TBA

Vystupují

Miloš Nový, Matěj Ondřej Havel, Pavel Klíma

Annual Tnw Event

20 Speakers
Around the World

January 20, 2022
13am — 11pm

The Globe Theater,
London, UK

Používáme pouze nezbytné soubory cookies.